Ce criterii se aplică pentru a se stabili dacă un angajator își desfășoară în mod obișnuit activitățile în statul ”de origine a detașării”?

Expresia ”care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru” se referă la o întreprindere care, de regulă, desfășoară activități substanțiale pe teritoriul statului membru în care este situată. Pentru a stabili dacă o întreprindere desfășoară activități substanțiale, trebuie să se ia în considerare toate criteriile caracteristice activităților desfășurate de întreprinderea în cauză. Criteriile trebuie să fie corespunzătoare caracteristicilor specifice fiecărei întreprinderi și naturii reale a activităților desfășurate.

Existența activităților substanțiale în statul de origine a detașării poate fi verificată prin intermediul mai multor factori obiectivi. Criteriile trebuie să fie adaptate fiecărui caz în parte și trebuie să se ia în considerare natura activităților desfășurate de către întreprindere în statul în care este situată. De asemenea, poate fi necesar să fie luate în considerare și alte criterii corespunzătoare caracteristicilor specifice și naturii reale a activităților întreprinderii în statul în care este situată:

  • Locul în care întreprinderea de origine a detașării își are sediul social și administrația;
  • Numărul de angajați din cadrul personalului administrativ al întreprinderii de detașare prezenți în statul de origine a detașării și în statul de angajare – prezența exclusivă a personalului administrativ în statul de origine a detașării elimină per se aplicabilitatea dispozițiilor privind detașarea în cazul întreprinderii respective;
  • Locul de recrutare a lucrătorului detașat;
  • Locul în care sunt încheiate majoritatea contractelor cu clienții;
  • Legea aplicabilă contractelor semnate de întreprinderea de origine a detașării cu clienții și cu lucrătorii săi;
  • Numărul contractelor executate în statul de origine a detașării și în statul de angajare;
  • Cifra de afaceri realizată de întreprinderea de origine a detașării în statul de origine a detașării și în statul de angajare în timpul unei perioade tipice adecvate
  • Perioada de timp de la înființarea întreprinderii în statul membru de origine a detașării.