Importanța formularului A1

Formularul A1 este un document folosit în Uniunea Europeană care atestă afilierea unui lucrător detașat într-un alt stat membru UE la sistemul de asigurări sociale din țara de origine.

Documentul portabil A1 se eliberează în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și cele ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009, regulamente care se aplică în relația dintre statele membre UE și Spațiul Economic European (SEE).

Formularul A1 trebuie prezentat, de către titular sau de angajator, organismului de control competent din statul unde își desfășoară activitatea, pentru a confirma situația titularului vis-a-vis de asigurările sociale si pentru a indica țara în care se plătesc cotizațiile de asigurări sociale.

Dacă documentul portabil A1 nu va putea fi prezentat sau nu se poate face dovada inițierii demersurilor pentru obținerea lui, autoritățile vor impune afilierea la sistemul asigurărilor sociale ale țării unde beneficiarul își are sediul şi plata contribuțiilor aferente în țara în care angajatul este detașat pentru a desfășura lucrări la beneficiar. Desfășurarea unei activități lucrative pe teritoriul altui stat membru UE decât cel de reședință, fără a plăti taxe sociale în statul respectiv sau fără formular A1, se consideră muncă la negru și poate atrage pe lângă amendă răspunderea penală a administratorului firmei.

În urma unui control în statul membru UE unde este prestată activitatea, pentru neprezentarea documentului portabil A1 pe lângă amenzile aplicate în țara respectivă vor fi sesizate autoritățile din România, respectiv I.T.M.-ul și A.N.A.F-ul județean în a cărui rază își are sediul societatea română. Organele de control românești pot solicita în cadrul controlului întreprins la solicitarea autorităților străine, documente ale societății din România pe o perioadă cuprinsă între 1-5 ani vechime.

Amenda nu se aplică în cazul prezentării la control, a unui document care atestă depunerea dosarului în vederea obținerii formularului A1, urmate de punerea la dispoziție în cel mai scurt timp a acestuia.

În România, pentru obținerea Formularului A1 se întocmește un dosar amplu care trebuie să cuprindă mai multe acte de la diverse instituții. Acest dosar se depune la Casa Națională de Pensii Publice București, însoțit de o cerere de înregistrare a dosarului. Această cerere va primi un număr de înregistrare de la Casa Națională de Pensii Publice București și astfel va reprezenta documentul care atestă depunerea dosarului. Din acel moment, termenul estimativ de prelucrare și obținere a formularului portabil A1 este de maxim 30 zile.

Formularul A1 poate fi obținut pentru perioada specificată clar in contractul / comanda / invitația care stă la baza parteneriatului dintre societățile din cele două state membre UE.

Pentru completarea dosarului este necesar ca mai multe departamente ale societății să furnizeze documentele necesare – departamentul administrativ, contabilitate, resurse umane.