Marea Britanie

Detașarea lucrătorilor în Marea Britanie 

După Brexit, fostele reguli pentru detașarea lucrătorilor în Marea Britanie nu se mai aplică. De fapt, Regatul Unit a implementat Directiva 2018 prin intermediul regulamentelor din 2020 privind lucrătorii detașați (lucrători din agenție). 

De când Regatul Unit a părăsit UE, Directiva privind lucrătorii detașați nu se mai aplică detașărilor, ceea ce înseamnă că drepturile lucrătorilor detașați în Regatul Unit se bazează exclusiv pe legislația britanică. 

În plus, angajatorii străini care intenționează să-și trimită personalul în Marea Britanie trebuie să ia în considerare toate aspectele care implică: 

  • Imigrarea; 
  • Impozitarea; 
  • Securitatea Socială; 
  • precum și cerințele de sănătate și siguranță. 

Detașărea lucrătorilor în Marea Britanie 

Lucrătorii care sunt detașați în Marea Britanie de către angajatorii lor străini au dreptul la aceleași drepturi și condiții ca și lucrătorii din Regatul Unit . În special, angajatorii care își detașează lucrătorii în Regatul Unit trebuie să le garanteze cel puțin termenii și condițiile minime de angajare prevăzute de legislația muncii din Regatul Unit, în ceea ce privește următoarele aspecte: 

  • Remuneraţie; 
  • Programul de lucru și perioada de odihnă; 
  • Sărbători legale și multe altele. 

În ceea ce privește remunerarea lucrătorilor detașați, Regatul Unit are un salariu minim național („NMW”), adică salariul minim pe oră la care au dreptul aproape toți lucrătorii. Din 2016, Guvernul a introdus și Salariul de viață național („NLW”), adică salariul minim pentru lucrătorii de peste 23 de ani. Începând cu 1 aprilie 2023, Salariul de viață național constă într-un tarif orar de 10,42 GBP. 

În ceea ce privește timpul de lucru și perioada de odihnă, trebuie menționat că timpul mediu de lucru săptămânal al salariatului nu poate depăși 48 de ore. De asemenea, lucrătorii au dreptul la 11 ore de odihnă între zilele lucrătoare și 24 de ore de odihnă neîntreruptă pe săptămână. 

Securitatea Socială  

Regulamentul UE 883/2004 continuă să se aplice lucrătorilor din UE, a căror detașare în Marea Britanie era deja în curs de desfășurare la 31 decembrie 2020. Pentru astfel de situații, la expirarea certificatului, se va putea solicita o nouă detașare fără întrerupere, în în conformitate cu Regulamentul UE 883/2004. 

TCA UE-Marea Britanie reglementează coordonarea securității sociale după Brexit printr-un protocol special – Protocolul privind coordonarea securității sociale (PSSC). 

PSSC prevede că lucrătorul detașat rămâne supus legislației de securitate socială a statului său de origine dacă durata detașării nu depășește 24 de luni și nu este trimis să înlocuiască un alt lucrător deja detașat. 

Față de Regulamentul UE 883/2004, PSSC nu mai prevede posibilitatea prelungirii duratei obișnuite a detașării (24 de luni), nici încheierea de acorduri care derogă de la regulile generale de determinare a legislației aplicabile. 

Cerințe fiscale  

În general, remunerația lucrătorului este impozabilă în țara în care a desfășurat activitatea de muncă aferentă, deși există unele excepții. 

Conform Convenției Italia-Regatul Unit (Art. 15), remunerația este impozabilă în țara de reședință în 3 condiții: 

  • Angajatul a stat în cealaltă țară cel mult 183 de zile din anul fiscal, 
  • Angajatul este plătit de un angajator care nu are reședința în acea țară, 
  • Remunerația nu se plătește dintr-un sediu permanent sau dintr-o bază fixă ​​pe care angajatorul o are în cealaltă țară.