Legislatie detașare

Principalele reglementări în ceea ce privește detașarea intracomunitară sunt:

  • CODUL MUNCII, actualizat 2017
  • DIRECTIVA 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
  • LEGEA 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
  • HOTĂRÂREA 337/2017 privind aprobarea normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
  • REGULAMENTUL (CEE) NR. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială a lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și a membrilor familiilor lor
  • Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitații adoptat la 21 martie 1972
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de stabilire a conținutului anexelor acestuia (Text cu relevanță pentru SEE si Elveția)