Limosa

Ce este declarația Limosa?

Declarația Limosa a fost introdusă de statul Belgian cu scopul să reglementeze drepturile și condițiile de muncă ale lucrătorilor detașați pe teritoriul Belgiei.

Angajatorii sunt obligați să o obțină pentru fiecare angajat trimis să presteze activitate pe teritoriul Belgiei și care nu se supune securității sociale Belgiene.

Cum obținem declarația Limosa?

Pentru a obține declarația Limosa este necesar să accesați serviciul online pentru obținerea declarației Limosa de pe site-ul oficial al Belgiei.

Dovada că ați obținut declarația Limosa este documentul numit “Limosa -1”.

Pentru obținerea declarației Limosa-1 sunt obligatorii următoarele informații:

  • Date angajat;
  • Detaliile angajatorului din România;
  • Locul din Belgia unde lucratorul își desfășoară activitatea;
  • Detaliile clientului belgian pentru care lucrează angajatul trimis în Belgia, 
  • Data de început și data de sfârșit a periodei când lucratorul prestează activitate pe teritoriul Belgiei: perioada maximă este de 24 luni;
  • Programul de lucru;
  • Elemente de securitate a informației: codul de bare, numărul de înregistrare, data și ora înregistrării.

Lipsa declarației Limosa pentru lucrătorii detașați pe teritoriul Belgiei poate conduce la sancțiuni penale sau administrative atât pentru angajator cât și pentru lucrătorul detașat, sancțiuni pe care le stabilesc autoritățile Belgiene și pe care le aplică în funcție de neconcordanța găsită.