Cehia

Detașarea lucrătorilor în Cehia 

Legea nr. 262/2006 Coll. (Codul Muncii) și Legea nr. 435/2004 Coll. (Legea privind ocuparea forței de muncă) reglementează detașarea lucrătorilor în Republica Cehă. Aceste acte transpun Directiva 96/71/CE în legislația națională.  

Obligații preliminare pentru detașare  

În conformitate cu Directiva 96/71/UE și transpunerea sa națională, angajatorii cu sediul în țările UE/SEE își pot detașa lucrătorii în Republica Cehă pentru prestarea de servicii, atâta timp cât îndeplinesc condiții preliminare. 

În primul rând, detașarea trebuie să se bazeze pe un acord între compania de detașare și destinatarul serviciilor în Republica Cehă. Alternativ, o companie cu sediul în străinătate poate detașa un lucrător în Republica Cehă, atunci când ambele companii aparțin aceluiași grup. Dacă societatea care detașează este o agenție de angajare temporară, aceasta poate detașa un lucrător la o entitate cu sediul în Republica Cehă dacă, pe perioada detașării, există o relație de muncă în curs de desfășurare între agenția de angajare temporară și lucrătorul respectiv. 

Detașarea lucrătorilor obligă raportarea acesteia pentru angajator, indiferent de durata detașării. Fiecare detașare va fi notificată la filiala regională relevantă a Oficiului pentru Muncă în funcție de locul de muncă. Compania de detașare trebuie să trimită un formular online prin e-mail sau prin poștă către autoritatea competentă cu cel puțin o zi înainte de începerea detașării. 

Printre altele, înregistrarea necesită: 

  • Datele de identificare ale lucrătorului; 
  • Adresa din tara de reședință; 
  • Tipul serviciului prestat; 
  • Locația detașării și durata activităților 

Condiții de muncă și salarizare pe perioada detașării 

În conformitate cu secțiunea 319 din Codul muncii, condițiile generale de angajare prevăzute de legislația cehă se aplică angajaților detașați. Aceste prevederi se referă, printre altele, la timpul de muncă și de odihnă, securitatea, sănătatea și igiena la locul de muncă, salariul minim, remunerația suplimentară, indemnizațiile, rambursarea, plata pentru concediu și indemnizația pentru concediu de odihnă.  

În ceea ce privește cerințele privind salariul minim, legislația cehă stabilește un salariu minim fix legal. Cu toate acestea, contractele colective de muncă sunt, de asemenea, negociate în unele industrii. Prin urmare, atunci când se detașează lucrători în Republica Cehă, este necesar să se ia în considerare dacă se aplică un contract colectiv de muncă. 

Aceste prevederi se aplică însă numai dacă sunt mai favorabile lucrătorului străin. 

Securitatea socială în Republica Cehă 

Când este detașat în Republica Cehă de către un angajator dintr-o țară din UE/SEE, angajatul continuă să fie angajat țara de origine. Datorită sistemului social armonizat al UE, angajații detașați în străinătate plătesc contribuții sociale în țara în care sunt angajați. 

De altfel, în temeiul Regulamentului (CE) 883/2004, societatea care detașează trebuie să solicite instituției sociale competente eliberarea unui Certificat A1 pentru fiecare lucrător detașat. Acest document precizează în ce țară deținătorul plătește contribuțiile la asigurările sociale. Prin urmare, lucrătorii detașați rămân sub reglementarea sistemului de securitate socială din țara în care sunt angajați. 

Detașarea cu o durată mai mare de 12 luni și încetarea detașării 

Când perioada de detașare depășește 12 luni, legea prevede o obligație suplimentară pentru angajator. Acesta trebuie să trimită o notificare scrisă la filiala regională a Oficiului pentru Muncă al Republicii Cehe în termen de 12 luni de la data începerii detașării. Această notificare trebuie să precizeze motivul prelungirii detașării. În cazul în care aplicarea Codului Muncii este mai favorabilă, lucrătorii detașați au dreptul la toate drepturile prevăzute de legea statului gazdă. 

În cazul în care detașarea se încheie la o dată diferită de cea raportată inițial, se efectuează o notificare prealabilă. Compania care detașează trebuie să informeze filiala regională relevantă a Oficiului pentru Muncă în termen de cel mult 10 zile. 

Disponibilitatea documentelor  

Toate documentele legate de detașarea lucrătorilor trebuie să fie disponibile la locul de muncă în perioada detașării. Printre altele, principalele documente solicitate în timpul controalelor sunt actele de identitate personale, permisele de muncă (dacă este cazul), contractele de muncă, fișele de plată și o imagine de ansamblu asupra programului de lucru. Astfel de documente trebuie să fie disponibile fie în limba cehă, fie în limba slovacă.  

Sancțiuni 

Toate condițiile generale de angajare sunt aplicabile lucrătorilor detașați în Republica Cehă. Orice încălcare a acestor prevederi poate atrage sancțiuni sub formă de contravenții administrative. Printre altele, neînregistrarea lucrătorilor detașați poate duce la o amendă de până la 100.000 CZK.