Franța

Detașare în Franța 

O companie cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene care intenționează să-și detașeze angajații în Franța pentru a oferi un serviciu temporar trebuie să respecte mai multe cerințe și prevederi ale Directivelor 96/71/CE, 2014/67/UE și 2018/957/UE. 

un rezumat al obligațiilor prevăzute de legislația franceză și europeană privind detașarea transnațională în Franța. 

Obligații preliminare pentru detașarea lucrătorilor  

Societatea care își trimite angajații pe teritoriul francez trebuie să trimită o declarație preliminară de detașare la inspectoratul de muncă, electronic, prin serviciul SIPSI , înainte de începerea prestării serviciului.  

Declarația trebuie să cuprindă date privind începerea și data de încheiere a detașării, atât întreprinderea detașată, cât și compania gazdă, numărul de lucrători detașați, adresa locului de muncă, tipul de activitate care se va desfășura în Franța, numele unui reprezentant etc. O declarație preliminară de detașare poate fi modificată în cel mult 3 zile de la producerea modificării. 

Condiții de muncă și salariul  în Franta 

O companie care își trimite angajații în Franța este supusă prevederilor legale și contractuale aplicabile angajaților companiilor similare din această țară. Aceste prevederi se referă la timpul de lucru, odihna compensatorie, sărbătorile legale, programul de lucru și munca pe timp de noapte, remunerația (inclusiv sporurile pentru orele suplimentare) etc. 

În general, un lucrător poate presta servicii cel puțin 48 de ore pe săptămână, ziua de duminică fiind în general liberă, cu excepția cazurilor în care se solicită o derogare în mod expres. Codul Muncii din Franța și/sau contractele colective de muncă stabilesc salariul unui lucrător detașat în această țară. În orice caz, în Franța, începând cu data de 1 mai 2023, salariul minim orar legal, sub care nu poate fi plătit niciun angajat. este stabilit în prezent la 11,52€/h  

Sancțiuni în cazul neîndeplinirii obligațiilor  

Netransmiterea declarației prealabile de detașare se pedepsește, în conformitate cu articolul L. 1264-3 din Codul muncii francez, cu amendă de până la 4.000 EUR per lucrător detașat. 

Dacă încălcarea se repetă în același an, amenda poate fi majorată la 8.000 de euro. 

Cuantumul maxim al amenzii aplicate (pe numărul de angajați în cauză) este stabilit la 500.000 EUR. Aceleași amenzi se aplică cumulativ în cazul nedesemnării unui reprezentant. 

În cazul nerespectării obligațiilor de către unul dintre subcontractanții direcți sau indirecti sau agenția de ocupare a forței de muncă, comitentul se pedepsește cu amendă administrativă dacă nu a verificat în prealabil dacă subcontractanții săi și-au respectat efectiv obligațiile ce le revin.