Finlanda

Detașarea lucrătorilor în Finlanda 

Legea privind detașarea lucrătorilor (447/2016) și Legea lucrătorilor detașați (1146/1999) sunt transpuneri naționale în Finlanda ale Directivei 2014/67/UE , care reglementează detașarea lucrătorilor în baza unui contract de muncă. 

Obligații anterioare detașării 

Angajatorul străin care dorește să-și detașeze lucrătorii în Finlanda trebuie să notifice viitoarea detașare pe teritoriul finlandez depunând online o declarație de detașare prealabilă către autoritatea competentă și desemnând o persoană de contact pentru respectiva misiune. În declarația de detașare trebuie furnizate toate informațiile solicitate referitoare la compania străină de detașare, perioada de detașare, compania finlandeză, locul de muncă, datele lucrătorilor detașați etc. 

Notificarea se efectuează în cazul în care angajații sunt implicați în: 

 • O prestare de servicii către o companie finlandeză destinatară 
 • O detașare în interiorul grupului la o companie finlandeză destinatară 
 • O detașare gestionată de o agenție temporară 

În timpul detașării, angajații continuă să fie angajați de angajatorul lor străin direct. 

Fiecare detașare trebuie notificată autorității competente, indiferent de durata acesteia, cel târziu înainte de începerea prestării serviciului. În plus, în cazul în care durata detașării depășește 10 zile lucrătoare, inclusiv perioadele anterioare de detașare din ultimele 4 luni, este obligatorie desemnarea unui reprezentant al unei companii cu domiciliul în Finlanda, care va acționa ca persoană de legătură între companie și autoritățile finlandeze. 

O notificare suplimentară trebuie făcută imediat în cazul unei modificări a oricăreia dintre informațiile furnizate. O astfel de notificare este o condiție prealabilă pentru continuarea desfășurării activității. 

Număr fiscal finlandez 

Toți angajații care lucrează într-un un șantier de construcții sau un șantier naval trebuie să dețină un număr fiscal. Pentru a obține acest document, e necesară o programare la cel mai apropiat birou fiscal finlandez înainte de sosirea în țară. Numărul fiscal este de obicei eliberat în două-trei ore. 
În plus, fiecare muncitor angajat într-un șantier de construcții sau într-un șantier naval trebuie să dețină un act de identitate cu fotografie care să afișeze numărul său de taxă fiscală. 

Condiții de muncă și salarizare  

Odată ce un lucrător este detașat în Finlanda, acesta are aceleași drepturi ca și un lucrător finlandez. Contractele colective de muncă sau contractele individuale de muncă la nivel național reglementează timpul de lucru, remunerația, perioada de odihnă și alte condiții de muncă și salariu aplicabile. 

Condițiile de muncă pentru lucrătorii detașați în Finlanda sunt stabilite de Legea privind lucrătorii detașați, cu următoarea lege privind contractele de muncă , Legea privind programul de lucru , Legea privind vacanțele anuale . 

Săptămâna standard de lucru în Finlanda numără 40 de ore. 

Există un salariu minim în Finlanda? 

Nu. Finlanda nu are un salariu minim impus de guvern. Angajatorii trebuie să plătească un salariu minim stabilit prin negocieri colective pentru fiecare sector de muncă în parte. 

Păstarea documentelor de detasare 

Angajatorul care detașează trimite declarația prealabilă de detașare cel târziu înainte de începerea prestării de servicii pe teritoriul finlandez printr-un formular electronic. 

Firma expeditoare trebuie să aibă la dispoziție, pe toată durata misiunii în Finlanda, următoarele date: 

 • Detalii de identificare ale firmei care detașează: denumirea societății, codul fiscal, numărul TVA național, adresa poștală, reprezentantul legal; 
 • Datele personale ale fiecărui lucrător detașat: numele, numărul de identificare, vârsta și anii de experiență, la cerere 
 • Informații privind condițiile de muncă și de salarizare și drepturile lucrătorului: durata detașării, adresa locului de muncă, activitățile de desfășurat, salariul și timpul de lucru. 

Dacă se preconizează că detașarea va dura mai mult de 10 zile, compania de detașare trebuie să păstreze, pe toată perioada postării: 

 • Foile de pontaj privind zilele specifice de prestare a serviciului în Finlanda 
 • Fișe de plată și documente care atestă plata salariului datorat. 

În caz de inspecție, compania de detașare trebuie să trimită Autorității pentru securitate și sănătate în muncă o traducere a documentației în limbile finlandeză, suedeză sau engleză. 

Lucrători cetățeni din afara UE în Finlanda 

În legea finlandeză, Legea privind străinii (301/2004) stabilește dispoziții privind permisele de ședere și se aplică angajării în Finlanda. 

Resortisanții țărilor terțe pot lucra în Finlanda fără permis de ședere timp de maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile atunci când vin în Finlanda pentru a îndeplini sarcini temporare de subcontractare în calitate de angajați ai unei companii din țara UE/SEE cu un contract de muncă permanent care a fost valabil cel puțin 3 luni înainte de sosirea în Finlanda. În plus, durata totală a unui proiect de subcontractare nu trebuie să depășească 6 luni. 

Dacă intenționați să continuați să lucrați chiar și după perioada de 90 de zile, trebuie să solicitați un permis de ședere. 

Securitatea socială  

Conform Regulamentului European 883/2004 , lucrătorii detașați într-un stat UE pot continua să fie acoperiți de securitatea socială a statului membru în care își are sediul angajatorul. 

Conform celor menționate mai sus, companiile detașătoare care își trimit lucrătorii în Finlanda trebuie să solicite instituției sociale competente eliberarea unui Certificat A1. 

Sancțiuni  

În cazul în care compania care detașează nu își îndeplinește obligația de raportare, va fi obligată să plătească o penalizare. Taxa impusă va fi între 1.000 și 10.000 EUR. 

O taxă ”de neglijență” poate fi impusă companiei care detașează dacă aceasta: 

 • nu raportează complet detașarea lucrătorilor sau efectuează notificarea cu întârziere, adică după începerea lucrărilor, sau notificarea este inadecvată 
 • nu furnizează o notificare suplimentară cu privire la modificările semnificative 
 • nu se asigură că alegerea unui reprezentant în Finlanda sau reprezentantul nu are dreptul necesar de a acționa în numele companiei sau dacă autoritățile SSM, în ciuda încercărilor repetate, nu ajung la reprezentant 
 • nu păstrează următoarele informații și conturi pentru ca autoritățile SSM să le inspecteze atunci când vizitează la locul de muncă.