Transportatori

Care sunt condițiile de eligibilitate în vederea obținerii Formularului A1 specifice Transportatorilor?

  • Societatea de origine a detașării să nu fie nou înființată – să aibă cel puțin 2 luni activitate  în România anterior solicitării formularului A1
  • Societatea din România  să nu aibă datorii la stat
  • Să existe o cifră de afaceri de minim 5 % desfășurată pe teritoriul României      

Cazurile de pluriactivitate vizează domeniul transporturilor rutiere internaționale, transportatorii care desfășoară operațiuni de transport pe teritoriul altor state având obligația de a prezenta Formularul A1.

LEGEA MACRON

Regulile de detașare aplicabile firmelor de transport internațional care intervin pe teritoriul Franței sunt cunoscute sub denumirea de Legea Macron.

Toate operațiunile de transport pe teritoriul Franței, transport intracomunitar, cabotaj, transport internațional, intră sub incidența legii Macron.

Noile reguli impun printre altele desemnarea unui reprezentant în Franțaal căruirol este să fie un intermediar cu autoritățile franceze în caz de control al șoferilorpe teritoriul francez.

Reprezentantul în Franța al firmei de transport din România trebuie să fie în măsură să prezinte la solicitarea autorităților franceze o serie de acte.

Practic, transporturile internaţionale cu destinaţia sau cu plecarea din Franţa, precum şi operaţiunile de cabotaj pe teritoriul francez, indiferent de durată, efectuate cu un salariat trimis temporar în Franţa, a cărui relaţie de muncă cu întreprinderea expeditoare continuă, corespund criteriilor de aplicare a dreptului la detaşare şi sunt supuse obligaţiilor de declarare specifice detaşărilor în domeniul transporturilor terestre.

Invers, simplul tranzit pe teritoriul naţional, care nu dă posibilitatea de a încărca sau descărca mărfuri ori de a îmbarca sau debarca pasageri, nu corespunde criteriilor de aplicare a dreptului la detaşare şi, prin urmare, nu este supus niciunei obligaţii de declarare, fie de drept comun, fie specifică transporturilor terestre.

Care sunt elementele remuneraţiei achitate salariatului de către întreprinderea care nu are sediul în Franţa, care pot fi avute în vedere pentru a verifica respectarea salariului minim din Franţa?

Conform paragrafului 7 din articolul 3 al directivei 96/71/CE din 16 decembrie 1996, elementele care pot fi avute în vedere sunt:

  • salariul;
  • eventualele majorări pentru orele suplimentare;
  • eventualele sporuri la salariu (de ex., prima de vechime);
  • eventualele indemnizaţii legate de detaşare (de ex., prima de expatriere);
  • eventualele avantaje în natură.

Aceste sume sunt exprimate ca valori brute.

În schimb, nu sunt luate în considerare sumele achitate cu titlu de rambursare a cheltuielilor, cum ar fi cheltuielile de călătorie, cazare şi pentru hrană.