Austria

Detașarea lucrătorilor în Austria 

În Austria, prevederile Directivei privind detașarea lucrătorilor (Directiva 96/71/CE) și ale Directivei de punere în aplicare 2014/67/UE au fost implementate în legislația națională prin Legea împotriva dumpingului social și salarial (LSD). -BG), publicat în Monitorul Federal de Legi Partea I № 44/2016. 

Cerințe formale la detașarea lucrătorilor 

În conformitate cu secțiunea 19 din LSD-BG, companiile stabilite într-un stat membru al SEE trebuie să notifice Agenția Centrală de Coordonare (ZKO) a Ministerului Federal de Finanțe (BMF) cu privire la detașarea oricărui lucrător în contextul unei prestări temporare de servicii în Austria. 

Prin urmare, angajatorii și agențiile străine care își detașează angajații pentru a lucra în Austria trebuie să notifice ZKO în formă electronică folosind formularul web ZKO3 . Notificarea se depune înainte de începerea activităților de lucru în Austria. 

În conformitate cu § 23 LSD-BG, atunci când detașează lucrători în Austria, compania de detașare desemnează o persoană de contact pentru relația cu autoritățile. De regulă, persoana de contact este fie unul dintre angajații detașați, fie un reprezentant legal profesionist cu domiciliul în Austria. Persoana de contact trebuie să păstreze copii ale: 

 • Notificării ZKO; 
 • documentului de securitate socială A1/E101 sau documente echivalente; 
 • În cazul cetățenilor țărilor terțe, un permis oficial de muncă în țara de domiciliu, dacă este necesar; 
 • Documentelor de plată și evidența orelor lucrate. 

În cazul oricăror modificări ulterioare ale notificării inițiale, companiile vor transmite fără întârziere un raport în acest sens. Circumstanțele care necesită transmiterea unui raport de modificare includ orice modificare a locului sau a locurilor efective de muncă, a perioadei de detașare sau anularea detașării. 

Excepție de la obligația de notificare 

Anumite activități de muncă transfrontaliere nu intră sub incidența legilor austriece care reglementează remunerația minimă, înregistrarea și notificarea. De exemplu, excepția de la obligația de notificare se aplică dacă lucrătorul detașat în Austria efectuează următoarele activități: 

 • Întâlniri de afaceri; 
 • Participarea la seminarii, prezentări, convenții și conferințe; activități în cadrul programelor internaționale de formare avansată și cercetare la universități; 
 • Participarea la târguri și evenimente similare etc. 

De la  modificarea Legii austriece împotriva dumpingului social și salarial (LSD-BG), alte scutiri se aplică detașărilor de lucrători calificați în cadrul unui grup de companii pentru un total de maximum două luni pe an calendaristice și în scopul cercetării și dezvoltării, instruire, planificare activități de proiect, consultanță în afaceri, control sau colaborare cu departamentele grupului de companii care sunt responsabile de managementul și planificarea centrală pentru mai mult de o țară. 

Detașarea lucrătorilor din țări terțe angajați de companiile SEE în Austria 

În cazul în care angajații detașați provin din țări terțe, ZKO transmite automat notificarea către Serviciul Public de Ocupare (AMS). În conformitate cu Secțiunea 18 alin. 12 din Legea privind angajarea străinilor (AuslBG), AMS este competentă să emită o confirmare de detașare UE și să permită detașarea unui lucrător din afara UE. Pentru a face acest lucru, AMS verifică dacă lucrătorul dintr-o țară terță este: 

 1. Angajat corespunzător în țara de detașare și 
 1. Angajat în Austria în conformitate cu salariul și condițiile de muncă din această țară în perioada detașării. 

Pentru a permite verificarea cerințelor de mai sus, firma care detașează trebuie să includă în notificare detaliile permisului de muncă și ale permisului de ședere care au fost eliberate în țara detașatoare. 

Biroul regional al AMS confirmă, în termen de două săptămâni, companiei care detașează că sunt îndeplinite condițiile necesare și emite o confirmare UE de detașare sau, în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite, interzice această detașare. 

Obligația păstrării documentelor 

Angajatorii străini care își detașează lucrătorii în Austria trebuie să păstreze la locul de muncă următoarele documente pe toată durata perioadei de detașare sau să le facă accesibile electronic la fața locului: 

 • O copie a raportului ZKO3 și a oricăror rapoarte privind modificările ulterioare, precum și 
 • Documente privind înregistrarea salariaților la asigurările sociale (Adeverință A1 sau E 101), sau documente echivalente, precum cererea de eliberare a A1 sau E 101. 
 • În cazul în care este necesar un permis oficial pentru a angaja lucrătorii detașați în țara în care este stabilit angajatorul, acest permis sau o copie a acestuia trebuie, de asemenea, să fie la dispoziție. 

În plus, fiecare companie care își detașează personalul în Austria va păstra toate documentele de salarizare care sunt necesare pentru stabilirea salariilor cuvenite angajaților conform legislației austriece disponibile în limba germană, pe toată perioada detașării, adică: 

 • Documente de salariu sau salariu necesare în limba germană; 
 • Contract de muncă; 
 • Fișele de plată și dovada plății salariului sau extrasele de transfer bancar; 
 • Registrele salariale sau salariale; 
 • Înregistrările orelor lucrate și; 
 • Documente referitoare la clasificarea salariilor pentru a verifica remunerația care se plătește lucrătorului detașat conform legislației austriece pe durata angajării. 

Condiții de muncă și salariu  

Atunci când sunt detașați în Austria pentru a presta servicii temporare, lucrătorii trebuie să respecte reglementările țării privind timpul de lucru și perioadele de odihnă. În general, timpul normal de lucru zilnic este de 8 ore, în timp ce timpul de lucru săptămânal este de 40 de ore, excluzând orele suplimentare. În plus, munca suplimentară permisă pe săptămână nu trebuioe să depășească 20 de ore. De asemenea, perioada minimă de odihnă potrivit legislației austriece este de 11 ore consecutive. 

În plus, angajații detașați în Austria vor primi cel puțin remunerația care le este datorată în Austria în temeiul unui statut, ordonanță sau contract colectiv de muncă. 

Alte obligații 

În sectorul construcțiilor, angajatorii străini care își detașează lucrătorii în Austria trebuie să respecte o serie de reglementări speciale legate de Fondul de concediu al lucrătorilor din construcții din Austria ( Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse , BUAK). 

Prin urmare, angajatorul străin trebuie să respecte o serie de cerințe, și anume: 

 • Raportarea detașării în scopul lucrărilor de construcții în Austria; 
 • Îndeplinirea condițiile pentru dreptul de concediu anual al salariaților prin remiterea către BUAK a suplimentelor salariale lunare pentru categoria de concediu anual („suplimente de concediu anual” și „procedura fondului de plată de vacanță”); 
 • Plata către angajați a cel puțin salariului minim în Austria, așa cum este stipulat în contractul colectiv de muncă; 
 • În cazul în care lucrătorii în construcții sunt angajați la o întreprindere austriacă și aceștia continuă să fie acoperiți de asigurări sociale în țara lor de origine, e necesară o contribuție la Serviciul AÜG-Fonds al BUAK pentru fondul social și de formare continuă (SO-Beitrag ), pe lângă suplimentul de concediu anual. 

Reglementarea activităților comerciale 

În conformitate cu Secțiunea 373a din Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), dacă o companie străină dorește să desfășoare o activitate comercială reglementată în Austria, aceasta trebuie să notifice autoritatea competentă înainte de a-și începe operațiunile. O astfel de notificare este Dienstleistungsanzeige și trebuie reînnoită o dată pe an dacă compania intenționează să presteze servicii în Austria în cursul anului în cauză. 

Secțiunea 94 din GewO 1994 specifică care sunt activitățile comerciale reglementate pentru care este necesar să se solicite un Dienstleistungsanzeige .  

Autoritățile competente pentru eliberarea Dienstleistungsanzeige sunt  Ministerul Federal al Muncii și Economiei (BMAW). Pentru depunerea cererii, societatea străină va furniza o serie de documente, printre care: 

 • Atestare despre stabilirea legală în statul membru sau contractant; 
 • Atestare privind activitățile desfășurate anterior exercițiului activității în cauză; 
 • Calificarea profesională a reprezentantului legal responsabil; 
 • Pentru anumite meserii, dovada absenței cazierului judiciar (de ex. comerț cu valori mobiliare) sau a încheierii unei asigurări de răspundere civilă (ex. fiduciar imobiliar).