Portugalia

Detașarea lucrătorilor în Portugalia 

În decembrie 2020, Portugalia a transpus în legislația națională Directiva UE 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. 

Detașarea lucrătorilor în Portugalia este reglementată de Decretul-Lege nr. 101-E/2020, care transpune Directiva UE 2018/957 și a modificat Legea 29/2017. Legislația actuală urmărește să se asigure că lucrătorii detașați sunt acoperiți de anumite prevederi minime de protecție atunci când sunt detașați în Portugalia. 

Condiții prealabile detașării  

Articolele 6 și 7 din Codul Muncii portughez reglementează detașarea lucrătorilor în Portugalia. În consecință, detașarea presupune că lucrătorul, care este angajat de un angajator stabilit într-un alt stat, este trimis în Portugalia cu o misiune pe termen scurt pentru a presta activități: 

 • Ca parte a unui contract de servicii cu o companie portugheză, sau 
 • A lucra pentru o companie din același grup corporativ sau 
 • Într-un regim de muncă temporară. 

Prin definiție, un lucrător detașat în Portugalia este un lucrător subordonat care desfășoară o activitate sub autoritatea și conducerea angajatorului străin, în contextul unui serviciu prestat temporar de acea companie unei alte companii și al cărei loc de muncă se află pe teritoriul portughez. . 

Cu toate acestea, întreprinderea străină poate detașa lucrători doar pentru o perioadă limitată de timp. În orice caz, între firma care postează și lucrătorul detașat trebuie să existe o relație de lucru. 

Obligații anterioare detașării 

Înainte de începerea prestării de servicii în Portugalia, angajatorul străin trebuie să raporteze detașarea lucrătorilor săi la ACT ( Autoridade para as Condições do Trabalho ). Notificarea trebuie trimisă prin formularul pus la dispoziție online pe portalul ACT . 

Declarația de detașare trimisă către ACT va furniza următoarele informații: 

 • Identitatea furnizorului de servicii („Compania de postare”); 
 • Numărul și identificarea lucrătorilor detașați; 
 • Identificarea persoanei care face legătura cu ACT; 
 • Durata estimată a postării; 
 • Adresa locului/locurilor de lucru; 

Orice modificări ulterioare nu trebuie raportate la ACT. 

De asemenea, în conformitate cu articolul 9 din Legea nr. 29/2017, societatea care detașează va desemna o persoană de contact care să acționeze ca intermediar pe lângă autoritățile portugheze. Această persoană de contact trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul Portigaliei. 

Detașarea de către agențiile de muncă temporară 

Lucrătorii detașați în Portugalia de agențiile de angajare temporară stabilite în alte state au dreptul la toate prevederile și condițiile de angajare aplicabile lucrătorilor temporari angajați la întreprinderile din Portugalia de către agențiile de angajare temporară stabilite în Portugalia. 

Certificatul A1  

În temeiul Regulamentului 883/2004, lucrătorii detașați în Portugalia sau într-un alt stat membru al UE vor continua să fie acoperiți de sistemul de securitate socială din țara în care au loc de muncă permanent. 

Angajatorul străin care detașează un angajat pentru muncă într-un alt stat trebuie să solicite un Certificat A1, care este eliberat de autoritatea de asigurări sociale din țara în care angajații își au locul de muncă permanent. 

Certificatul A1 confirmă faptul că angajații detașați au fost înregistrați în sistemul de asigurări sociale din țara angajatorului și că nu trebuie să plătească nicio contribuție în țara gazdă. 

Condiția de mai sus se aplică numai dacă perioada de detașare nu depășește 24 de luni și cu condiția ca salariatul să nu fi fost detașat în acel stat pentru a înlocui un alt angajat. 

Păstrarea documentele de detașare 

Angajatorul care detașează trebuie să aibă la dispoziție pentru utilizare imediată o gamă largă de documente, menite să certifice autenticitatea detașării. Prin urmare, pe toată perioada detașării și timp de un an de la încheierea acesteia , firma expeditoare trebuie să păstreze copii tipărite sau electronice ale: 

 • Contractului de muncă; 
 • Fișele de plată și dovada plății salariilor; 
 • Înregistrările timpului de lucru. 

Aceste documente trebuie să fie în limba portugheză sau însoțite de o traducere autorizată în limba portugheză. În termen de un an de la încheierea detașării, angajatorul trebuie să pună la dispoziție documentele de mai sus cu promptitudine și fără întârziere, la solicitarea ACT. 

Drepturile lucrătorilor detașați 

Articolul 7 din Codul Muncii din Portugalia prevede că lucrătorii detașați au dreptul la un număr semnificativ de condiții minime prevăzute de lege sau de negocierea colectivă. Lucrătorul detașat are dreptul la aceleași condiții de muncă ca și lucrătorii portughezi dacă acestea sunt mai favorabile, în special în ceea ce privește: 

 • Siguranța locului de muncă; 
 • Timpul de lucru; 
 • Sărbători; 
 • Salariul minim etc. 

Salariul minim include subvențiile sau indemnizațiile acordate lucrătorului în cadrul detașării care nu constituie o rambursare a cheltuielilor efectuate, respectiv deplasarea, cazarea și masa. 

Ideea este de a asigura condiții minime identice pentru lucrătorii detașați în Portugalia ca și pentru toți ceilalți lucrători din această țară. În plus, companiile care operează în același sector de activitater pot concura în mod echitabil și pot evita „dumpingul social”. 

Detașarea resortisanților țărilor terțe în Portugalia 

Resortisanții țărilor terțe cu reședința într-un stat membru al Uniunii Europene și angajați în mod regulat într-o companie stabilită într-un stat membru al UE, prin păstrarea statutului de angajare, nu au nevoie de permis de ședere sau permis de ședere temporară pentru a fi detașați în Portugalia pt. prestari servicii.