Detașare transnațională

În momentul în care un angajator român decide să presteze o activitate în străinătate, acesta trebuie să realizeze procedura de detașare transnațională. Pe întreaga perioadă a detașării transnaționale, obligațiile de plată ale salariatului se vor acorda la nivelul salariului din statul unde este detașat salariatul.

După încheierea contractului cu beneficiarul străin, se vor demara formalitățile de obținere a Formularului A1, în baza căruia se dovedește că salariatului i se vor achita contribuțiile salariale în România.