Ce este Formularul A1

Ce este Formularul A1?

Formularul portabil A1 certifica faptul ca va achitati contributiile sociale in statul unde aveti un contract de munca, respectiv ROMANIA.

Conditii specifice care trebuie îndeplinite de către angajator pentru a putea obtine Formularul A1:

 • Durata anticipata a activitatii in cauza nu depaseste 24 luni
 • Salariatul nu este trimis sa inlocuiasca un alt salariat detasat
 • Angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru desfasoara activitate semnificativa pe teritoriul Romaniei – fapt dovedit  prin prezentarea situatiilor financiare, a declaratiei privind cifra de afaceri si a contractelor de prestari servicii pe teritoriul Romaniei (ex. cifra de afaceri de aproximativ 25% din cifra de afaceri totala in statul de origine a detasarii poate reprezenta un indicator suficient pentru admiterea dosarului, insa in cazurile in care cifra de afaceri este sub 25% se impune o analiza mai detaliata)
 • Angajatorul care efectueaza detasarea nu poate detasa la un moment dat mai mult de jumatate din numarul total al angajatilor sai
 • Salariatul sa aiba un stagiu de cotizare de cel putin o luna in tara anterior detasarii
 • Pe parcursul perioadei de detasare trebuie sa existe o relatie directa intre angajatorul de origine a detasarii si lucratorul detasat.

Cine elibereaza Formularul A1?

In Romania, documentul portabil A1 se elibereaza de catre Casa Nationala de Pensii Publice.  

Care sunt conditiile necesare obtinerii formularului A1 pentru societăți comerciale?

Începând cu luna august 2020,  a fost restrânsă lista cu documentele necesare obţinerii formularului A1, astfel o serie de documente cum ar fi certificatul de atestare fiscală, certificatul constator emis de ONRC vor fi consultate direct din sistem.

Documente care se vor depune la dosar în vederea obtinerii formularului A1: 

 1. Copie CUI
 2. Situaţii financiare actuale – ultimele două balanţe
 3. Contractele de muncă ale angajaților detaşaţi
 4. Cărţile de identitate ale angajaților detașați
 5. Contracte comerciale implementate pe teritoriul României atât anterior perioadei, cât și pe perioada pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
 6. Contractul încheiat între angajatorul din România şi angajatorul din statul de ocupare temporară, precum şi traducerea autorizată a acestuia.
 7. Declaraţii pe propria răspundere care să cuprindă:
  • cifra de afaceri realizată de acesta în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul altor state,  într-o perioadă tipică corespunzătoare, respectiv în ultimele 12 luni anterioare primei zile a detașării;
  • numărul total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă;
  • dacă, din informațiile pe care le deține, salariatul/salariații pe care intenţionează să-l/i detaşeze pe teritoriul altui stat membru nu înlocuiește/înlocuiesc alt/alți lucrător/i detașat/ți de același angajator
  • dacă salariatul/salariații în cauză nu a/au fost asigurat/ţi în luna care precede prima zi a detașării, la sistemul de securitate socială al altui stat membru 

 NOTĂ !  Agentul economic va fi verificat din punct de vedere a eligibilităţii lui  ( îndeplinirea condiţiilor de cifră de afaceri, lipsa datoriilor la stat , situaţia angajaţilor activi şi detaşaţi din cadrul societăţii ). Instrumentarea /evaluarea dosarului depus la CNPP se va supune legislaţiei europene.

Care sunt conditiile necesare obtinerii formularului A1 pentru transportatori?

Începând cu luna august 2020,  a fost restrânsă lista cu documentele necesare obţinerii formularului A1, astfel o serie de documente cum ar fi certificatul de atestare fiscală, certificatul constator emis de ONRC vor fi consultate direct din sistem.

Documente care se vor depune la dosar în vederea obtinerii formularului A1: 

 1.  Copie CUI
 2. Situaţii financiare actuale – ultimele două balanţe
 3. Contractele de muncă ale angajaților detaşaţi
 4. Cărţile de identitate ale angajaților detașați 
 5. Declaraţii pe propria răspundere care să ateste:
  • cifra de afaceri realizată de acesta în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul altor state,  într-o perioadă tipică corespunzătoare, respectiv în ultimele 12 luni anterioare primei zile a detașării;
  • numărul total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă;
  • tiparul de lucru al șoferilor din ultimele 12 luni și, situația estimată a tiparului de lucru pentru următoarele 12 luni
  • numărul de încărcări și descărcări de mărfuri, realizate pe teritoriul României și pe teritoriul diferitelor state membre în care aceste operațiuni au avut loc, în  în ultimele 12 luni anterioare primei zile de trimitere
  • lista clienţilor obișnuiți din România și a celor din străinătate,  în ultimele 12 luni anterioare primei zile de trimitere,  respectiv de la data  înregistrării, în cazul societăţilor înregistrate de mai puţin de un an, după caz, însoțită de CMR – uri doveditoare;