Ce este formularul A1

Ce este Formularul A1?

Acest certificat vizează legislația în materie de securitate socială care vi se aplică dumneavoastră și atestă faptul că nu aveți obligații de plată a contribuțiilor într-un alt stat.

Înainte de a părăsi statul în care sunteți asigurat(ă) pentru a pleca la muncă într-un alt stat, asigurați-vă că dețineți documentele care vă dau dreptul de a beneficia de prestațiile în natură necesare ( de exemplu, asistență medicală, tratament în spital și altele) în statul în care veți lucra.

 • Dacă aveți permis de ședere temporară în statul în care veți lucra, solicitați cardul european de asigurări de sănătate (CEAS) de la instituția de asistență medicală la care sunteți arondat(ă). Trebuie să furnizați acest card furnizorului dumneavoastră de servicii medicale dacă aveți nevoie de prestații în natură pe durata șederii.
 • Dacă veți locui în statul în care veți lucra, solicitați documentul S1 de la instituția de asistență medicală la care sunteți arondat(ă) și transmiteți-l cât mai curând instituției de asistență medicală competente din localitatea în care veți lucra.

În mod provizoriu, instituția de asigurări din statul de ședere va asigura, de asemenea, prestații speciale în caz de accident la locul de muncă sau boală profesională.

Care sunt condițiile necesare care trebuie îndeplinite de către angajator pentru a putea obține Formularul A1?

 • Durata anticipată a activității în cauză pentru care se solicită Formularul A1 nu depășește 24 luni.
 • Salariatul nu este trimis să înlocuiască un alt salariat detașat
 • Pe parcursul perioadei de detașare trebuie să existe o relație directă între angajatorul de origine a detașării și lucrătorul detașat.
 • Societatea de origine a detașării să nu fie nou înființată (minim 2 luni activitate in România)
 • Societatea din România să nu aibă datorii la bugetul de stat.
 • Din totalul cifrei de afaceri al societății, minim 25% trebuie să fie obținută din contracte implementate pe teritoriul României
 • Se pot detașa 50% – 60% din personalul angajat
 • Salariatul care va fi detașat trebuie să dețină stagiu de cotizare de cel puțin o lună în țară, anterior detașării.

Cine poate beneficia de Formularul A1?

 • Angajatul detașat
 • Angajatul, lucrând în două sau mai multe state
 • Lucrătorul independent detașat
 • Lucrătorul independent în două sau mai multe state
 • Funcționarii publici
 • Personalul contractual
 • Marinarii

Care sunt documentele necesare la depunerea dosarului în vederea obținerii Formularului A1?

Începând cu luna august 2020, a fost restrânsă lista cu documentele necesare obţinerii formularului A1, astfel o serie de documente cum ar fi certificatul de atestare fiscală, certificatul constator emis de ONRC vor fi consultate direct din sistem.

Documentele vor fi solicitate individual pentru fiecare societate, în funcție de specificul activității respectiv solicitările Casei Naționale de Pensii Publice de suplimentare a dosarului.

Cine eliberează Formularul A1?

În România, documentul portabil A1 se eliberează de către Casa Națională de Pensii Publice.