Ce este Formularul A1

Ce este Formularul A1?

Formularul portabil A1 certifică faptul că vă achitaţi contribuţiile sociale în statul unde aveţi un contract de muncă, respectiv ROMÂNIA.

Condiţii specifice care trebuie îndeplinite de către angajator pentru a putea obţine Formularul A1:

 • Durata anticipată a activităţii în cauză nu depăşeşte 24 luni
 • Salariatul nu este trimis să înlocuiască un alt salariat detaşat
 • Angajatorul care detaşează lucrători salariaţi pe teritoriul altui stat membru desfăşoară activitate semnificativă pe teritoriul României – fapt dovedit  prin prezentarea situaţiilor financiare, a declaraţiei privind cifra de afaceri şi a contractelor de prestări servicii pe teritoriul României (ex. cifra de afaceri de aproximativ 25% din cifra de afaceri totală în statul de origine a detaşării poate reprezenta un indicator suficient pentru admiterea dosarului, însă în cazurile în care cifra de afaceri este sub 25% se impune o analiză mai detaliată)
 • Angajatorul care efectuează detaşarea nu poate detaşa la un moment dat mai mult de jumătate din numărul total al angajaţilor săi
 • Salariatul să aibă un stagiu de cotizare de cel puţin o lună în ţara anterior detaşării
 • Pe parcursul perioadei de detaţare trebuie să existe o relaţie directă între angajatorul de origine a detaşării şi lucrătorul detaşat.

Nu se eliberează Formular A1 pentru societăţi nou înfiinţate!

Cine eliberează Formularul A1?

În România, documentul portabil A1 se eliberează de către Casa Naţională de Pensii Publice.  

Care sunt condiţiile necesare obţinerii Formularului A1 pentru societăți comerciale?

Începând cu luna august 2020,  a fost restrânsă lista cu documentele necesare obţinerii formularului A1, astfel o serie de documente cum ar fi certificatul de atestare fiscală, certificatul constator emis de ONRC vor fi consultate direct din sistem.

Documente care se vor depune la dosar în vederea obţinerii Formularului A1: 

 1. Copie CUI
 2. Situaţii financiare actuale – ultimele două balanţe
 3. Contractele de muncă ale angajaților detaşaţi
 4. Cărţile de identitate ale angajaților detașați
 5. Contracte comerciale implementate pe teritoriul României atât anterior perioadei, cât și pe perioada pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
 6. Contractul încheiat între angajatorul din România şi angajatorul din statul de ocupare temporară, precum şi traducerea autorizată a acestuia.
 7. Declaraţii pe propria răspundere care să cuprindă:
  • cifra de afaceri realizată de acesta în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul altor state,  într-o perioadă tipică corespunzătoare, respectiv în ultimele 12 luni anterioare primei zile a detașării;
  • numărul total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă;
  • dacă, din informațiile pe care le deține, salariatul/salariații pe care intenţionează să-l/i detaşeze pe teritoriul altui stat membru nu înlocuiește/înlocuiesc alt/alți lucrător/i detașat/ți de același angajator
  • dacă salariatul/salariații în cauză nu a/au fost asigurat/ţi în luna care precede prima zi a detașării, la sistemul de securitate socială al altui stat membru 

 NOTĂ !  Agentul economic va fi verificat din punct de vedere a eligibilităţii lui  ( îndeplinirea condiţiilor de cifră de afaceri, lipsa datoriilor la stat , situaţia angajaţilor activi şi detaşaţi din cadrul societăţii ). Instrumentarea /evaluarea dosarului depus la CNPP se va supune legislaţiei europene.

Care sunt conditiile necesare obtinerii formularului A1 pentru transportatori?

Începând cu luna august 2020,  a fost restrânsă lista cu documentele necesare obţinerii formularului A1, astfel o serie de documente cum ar fi certificatul de atestare fiscală, certificatul constator emis de ONRC vor fi consultate direct din sistem.

Documente care se vor depune la dosar în vederea obtinerii formularului A1: 

 1.  Copie CUI
 2. Situaţii financiare actuale – ultimele două balanţe
 3. Contractele de muncă ale angajaților detaşaţi
 4. Cărţile de identitate ale angajaților detașați 
 5. Declaraţii pe propria răspundere care să ateste:
  • cifra de afaceri realizată de acesta în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul altor state,  într-o perioadă tipică corespunzătoare, respectiv în ultimele 12 luni anterioare primei zile a detașării;
  • numărul total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă;
  • tiparul de lucru al șoferilor din ultimele 12 luni și, situația estimată a tiparului de lucru pentru următoarele 12 luni
  • numărul de încărcări și descărcări de mărfuri, realizate pe teritoriul României și pe teritoriul diferitelor state membre în care aceste operațiuni au avut loc, în  în ultimele 12 luni anterioare primei zile de trimitere
  • lista clienţilor obișnuiți din România și a celor din străinătate,  în ultimele 12 luni anterioare primei zile de trimitere,  respectiv de la data  înregistrării, în cazul societăţilor înregistrate de mai puţin de un an, după caz, însoțită de CMR – uri doveditoare;