Polonia

Detașarea lucrătorilor în Polonia 

Directiva 2014/67/UE a fost transpusă în Polonia prin Legea din 10 iunie 2016 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ( Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ).  

Obligații preliminare pentru detașare 

Legea din 10 iunie 2016 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii stabilește că un angajator care detașează unul sau mai mulți angajați în Polonia trebuie să depună o declarație prealabilă de detașare la Inspectoratul național al Muncii polonez, în limbile poloneză sau engleză. 

Declarația de detașare în Polonia  

Notificarea lucrătorului detașat trebuie să conțină toate informațiile relevante privind detașarea și alte date suplimentare, precum: 

  • Numele companiei de detașare străină și al celei poloneze destinatare; 
  • Adresa locului de muncă; 
  • Numărul și numele lucrătorilor detașați; 
  • Numele și adresa reprezentantului cu domiciliul în Polonia; 

Declarația prealabilă de detașare este obligatorie pentru fiecare prestare de servicii pe teritoriul Poloniei. Cu toate acestea, există unele excepții în ce priveșc companiile marinei comerciale și transporturile internaționale. 

Angajatorul trebuie să trimită formularul, prin poștă, șefului Inspectoratului Muncii din Varșovia înainte de începerea prestării serviciului. 

Persoană de contact  

După cum s-a menționat anterior, va fi necesară identificarea datelor unei persoane de contact în declarația de detașare. Reprezentantul cu domiciliul pe teritoriul polonez va fi responsabil de legătura între companiile implicate și autoritățile poloneze. 

Angajatorul poate modifica declarația de detașare și poate notifica modificarea datelor în termen de 7 zile de la producerea modificării. Formularul de modificare trebuie trimis prin poștă la Inspectoratul Muncii din Varșovia. 

Condiții de muncă și salarizare 

Codul Muncii polonez reglementează drepturile și obligațiile angajatorilor și angajaților. Fiecare lucrător detașat în Polonia este supus celor mai favorabile condiții dintre statul său și cel polonez. 

În Polonia, salariul minim este stabilit la 3.307,90 PLN (aproximativ 701,90 EUR). Cu toate acestea, trebuie să rețineți că un lucrător detașat în Polonia trebuie să beneficieze de cele mai favorabile condiții. Deci, dacă salariatul are un salariu mai mare în statul de origine, acesta va continua să fie remunerat cu aceeași sumă, plus indemnizația de deplasare. 

Săptămâna medie de lucru  

Săptămâna standard de lucru în Polonia este de 40 de ore și nu poate depăși 48 de ore. 

Păstrarea documentelor privind detașarea  

Toate documentele care oferă informații cu privire la detașarea lucrătorilor în Polonia trebuie păstrate și disponibile la adresa indicată în Notificarea detașării lucrătorilor. În general, aceasta este adresa persoanei de contact desemnate pe teritoriul polonez. Depozitarea documentelor la locul de munca nu este luată în considerare. 

În cazul inspecției în perioada detașării în Polonia, angajatorul străin trebuie să furnizeze o copie tradusă a documentelor relevante privind detașarea în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea cererii. Dacă inspecția are loc după încheierea perioadei de detașare în Polonia, perioada maximă de furnizare a documentelor este de 15 zile. 

Autoritățile poloneze nu pot face inspecții la mai mult de doi ani de la încheierea detașării lucrătorilor în Polonia. 

Angajați din afara UE în Polonia 

Legea care reglementează aspectele de intrare, rezidență și muncă ale cetățenilor din afara UE este Legea privind promovarea forței de muncă și instituțiile pieței muncii  din 20 aprilie 2004. 

În general, este necesar un permis de muncă pentru ca un angajat străin să lucreze în Polonia. Faptul că lucrătorul are o reședință temporară sau permanentă într-un alt stat UE nu constituie o scutire de la această cerință, dar pot exista derogări de la regula generală. 

Un angajat care deține un permis de ședere temporară sau permanentă într-o țară din Uniunea Europeană poate rămâne legal în Polonia timp de 30 de zile într-o perioadă de 6 luni. Pentru a prelungi șederea în Polonia, este necesară obținerea unei vize separate de la un consulat polonez. Ca alternativă, Biroul polonez de imigrare poate emite un permis de ședere. 

Un resortisant al unei țări terțe poate ajunge în Polonia pentru o scurtă călătorie de afaceri sau călătorii care nu depășesc 30 de zile într-un an calendaristic fără permis de muncă. Un permis de muncă în Polonia este necesar dacă detașarea durează mai mult de 30 de zile într-un an calendaristic. 

Securitatea socială  

În conformitate cu Regulamentul European 883/2004, securitatea socială a statului membru în care își are sediul angajatorul poate continua să acopere lucrătorul detașat în Polonia. 

Compania detașătoare trebuie să solicite instituției sociale competente eliberarea unui Certificat A1. Acesta poate avea o durată maximă de 24 de luni sau poate fi valabil pentru o singură detașare.  

În plus, lucrătorul trebuie să dețină Certificatul A1 pe durata detașării sale în Polonia. 

Sancțiuni  

Netransmiterea declarației prealabile de detașare, păstrarea documentelor și nerespectarea generală a obligațiilor de detașare poate fi sancționată cu amendă de la 1.000 PLN la 30.000 PLN (aprox. de la 212 EUR la 6378 EUR).