Croatia

Detașarea lucrătorilor în Croația 

În conformitate cu Directiva 96/71/UE, angajatorii cu sediul în țările UE/SEE își pot detașa lucrătorii în Croația pentru furnizarea de servicii. 

Detașarea poate viza o detașare pentru o prestare de servicii către o companie croată destinatară, o detașare în interiorul grupului pentru o prestare de servicii către o companie croată destinatară, o detașare gestionată de o agenție temporară etc. 

Angajatorul care își detașează angajații în Croația trebuie să notifice acest lucru autorităților naționale care desfășoară activități de inspecție în domeniul muncii și securității în muncă. Este necesară depunerea unei declarații prealabilă de detașare, indiferent de durata acesteia. O excepție o reprezintă industria transportului rutier, ai cărei angajatori nu trebuie să respecte obligația unei declarații de detașare. 

Declarația anterioară de detașare  

Notificarea lucrătorului detașat trebuie să conțină toate informațiile relevante referitoare la detașare și celelalte date aferente, precum: 

  • Numele companiei de detașare și reprezentantul acesteia; 
  • Informații despre persoana de legătură care are domiciliul în Croația; 
  • Adresa locului unde sunt disponibile documentele referitoare la detașare; 
  • Datele companiei destinatare croate; 
  • Adresa locului de muncă din Croația; 
  • Data începerii și sfârșitul perioadei de detașare în Croația. 

La final, declarația trebuie transmisă cu semnătura reprezentantului legal al companiei care efectuează detașarea. 

Disponibilitatea și stocarea documentelor  

Documentația referitoare la detașarea în Croația trebuie să fie disponibilă la adresa specificată în Declarația anterioară timp de maximum doi ani de la data încheierii detașării. În cazul inspecției din partea autorităților competente, documentele solicitate trebuie traduse în limba croată (nu este necesară traducerea oficială). 

Termenul limită de depunere 

Angajatorul care își trimite lucrătorii în Croația trebuie să trimită declarația de detașare completată corespunzător cel târziu înainte de începerea prestării serviciului în Republica Croația. 

Condiții de muncă și salarizare  

Legea privind detașarea lucrătorilor în Republica Croația și punerea în aplicare transfrontalieră a deciziilor privind amenzile și Codul Muncii croat stabilesc condițiile de muncă și salarizarea în cazul detașării lucrătorilor în Croația. 

Angajatorul străin va aplica prevederile legislației Republicii Croația sau ale contractului colectiv privind timpul maxim de lucru și perioadele minime de odihnă, durata concediului anual plătit, remunerația minimă, inclusiv sporul prevăzut pentru munca suplimentară, protecția sănătății și securității în munca, indemnizația sau decontarea cheltuielilor de călătorie, masă și cazare în timpul detașării etc. 

Salariul minim în Croația este, începând cu 1 ianuarie 2023, de 700,00 euro, dată de la care Croația a adoptat moneda unică europeană și a aderat la spațiul Schengen. 

Important! Aceste prevederi se aplică numai dacă acestea sunt mai favorabile lucrătorilor străini. 

Lucrătorii din afara UE au nevoie de un permis de muncă? 

Un resortisant al unei țări terțe care deține un permis de ședere pentru un stat membru al UE detașat în Croația pentru o perioadă de maximum 90 de zile nu trebuie să solicite nicio viză A sau alt permis. 

În orice caz, până în ziua următoare intrării angajatului în Croația, este responsabilitatea unității în care este cazat angajatul să înregistreze șederea pe termen scurt și să furnizeze autorităților croate informațiile relevante pentru înregistrarea acestuia. 

În cazul în care serviciile durează mai mult de 90 de zile, resortisantul țării terțe trebuie să obțină rezidența temporară în scopul muncii lucrătorului detașat, în conformitate cu articolul 57 din Legea privind străinii. 

Securitatea socială în Croația 

În conformitate cu Regulamentul European 883/2004, securitatea socială a statului membru în care își are sediul angajatorul poate continua să acopere lucrătorul detașat în Croația. 

Compania care detașează trebuie să solicite instituției sociale competente eliberarea unui Certificat A1. Acesta poate avea o durată maximă de 24 de luni, dar există poxibilitatea prelungirii acestuia. 

Lucrătorul trebuie să aibă întotdeauna la îndemână Certificatul A1 pe durata detașării sale în Croația. 

Misiuni pe termen lung și încetarea detașării în Croația 

Lucrătorii detașați a căror misiune durează mai mult de 3 luni trebuie să își reglementeze șederea temporară în scopul muncii lucrătorului detașat în conformitate cu articolul 47 și articolul 54 din Legea privind străinii . 

Detașarea angajaților în Croația care depășește 12 sau 18 luni pe baza unei prelungiri a unei detașări anterioare, este considerată o „desemnare pe termen lung”. Pe perioada detașării, salariatul are toate drepturile prevăzute de legea țării gazdă. 

Fiecare modificare a datelor trebuie să fie notificată autorității competente în cel mult trei zile după ce a avut loc modificarea. 

Sancțiuni  

Dispozițiile penale sunt aplicabile atunci când angajatorul care detașează/persoana juridică desemnată nu depune declarația prealabilă de detașare sau dacă transmite Autorității Muncii o declarație de detașare incompletă sau inexactă. Amenda minimă este de 10.000 HRK (aproximativ 1.321 EUR), dar poate ajunge chiar și la 30.000 HRK (aproximativ 3.964 EUR), în funcție de natura infracțiunii.