Ce este Formularul A1?

Formularul portabil A1 certifica faptul ca va achitati contributiile sociale in statul unde aveti un contract de munca, respectiv ROMANIA.

Conditii specifice care trebuie îndeplinite de către angajator pentru a putea obtine Formularul A1:

-durata anticipata a activitatii in cauza nu depaseste 24 luni

-salariatul nu este trimis sa inlocuiasca un alt salariat detasat

-angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru desfasoara activitate semnificativa pe teritoriul Romaniei – fapt dovedit  prin prezentarea situatiilor financiare, a declaratiei privind cifra de afaceri si a contractelor de prestari servicii pe teritoriul Romaniei (ex. cifra de afaceri de aproximativ 25% din cifra de afaceri totala in statul de origine a detasarii poate reprezenta un indicator suficient pentru admiterea dosarului, insa in cazurile in care cifra de afaceri este sub 25% se impune o analiza mai detaliata)

-angajatorul care efectueaza detasarea nu poate detasa la un moment dat mai mult de jumatate din numarul total al angajatilor sai

-salariatul sa aiba un stagiu de cotizare de cel putin o luna in tara anterior detasarii

-pe parcursul perioadei de detasare trebuie sa existe o relatie directa intre angajatorul de origine a detasarii si lucratorul detasat.

Ce este Formularul A1?

Formularul portabil A1 certifica faptul ca va achitati contributiile sociale in statul unde aveti un contract de munca, respectiv ROMANIA.

Conditii specifice care trebuie îndeplinite de către angajator pentru a putea obtine Formularul A1:

 • durata anticipata a activitatii in cauza nu depaseste 24 luni
 • salariatul nu este trimis sa inlocuiasca un alt salariat detasat
 • angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru desfasoara activitate semnificativa pe teritoriul Romaniei – fapt dovedit  prin prezentarea situatiilor financiare, a declaratiei privind cifra de afaceri si a contractelor de prestari servicii pe teritoriul Roamniei (ex. cifra de afaceri de aproximativ 25% din cifra de afaceri totala in statul de origine a detasarii poate reprezenta un indicator suficient pentru admiterea dosarului, insa in cazurile in care cifra de afaceri este sub 25% se impune o analiza mai detaliata)
 • angajatorul care efectueaza detasarea nu poate detasa la un moment dat mai mult de jumatate din numarul total al angajatilor sai
 • salariatul sa aiba un stagiu de cotizare de cel putin o luna in tara anterior detasarii
 • pe parcursul perioadei de detasare trebuie sa existe o relatie directa intre angajatorul de origine a detasarii si lucratorul detasat.

 

Cine elibereaza Formularul A1?

In Romania, documentul portabil A1 se elibereaza de catre Casa Nationala de Pensii Publice.

Care sunt documentele necesare obtinerii unui Formular A1?

Pentru societatile care isi detaseaza salariatii in alte state membre UE, documentele necesare in vederea obtinerii Formularui A1 sunt:

cerere pentru obtinerea Formularul A1

 certificatul de inregistrare a societatii emis de catre Registrul Comertului

– certificatul de atestare fiscala emis pentru societate-acest certificat trebuie sa demonsteze ca societatea nu are nici o datorie fata de statul roman. In plus trebuie sa va asigurati ca acesta este valabil in momentul depunerii dosarului;

– declaratie privind numarul curent de salariati- aceasta este o declaratie pe proprie raspundere care nu necesita notarizare, ci doar semnatura si stampila societatii;

 certificatul constatator privind situatia angajatorului, emis de Oficiul Teritorial al Registrului Comertului pentru luna in curs;

– situatii financiare actuale ale comerciantului din Romania sau din strainatate, ultimul bilant contabil depus si inregistrat la administratia financiara, precum si cele mai recente balante de verificare analitice;

 declaratie pe proprie raspundere a angajatorului prin care sa se ateste cifra de afaceri realizata de acesta in Romania si cea realizata de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, in ultimul an, respectiv de la data infiinţarii, dupa caz;

contracte comerciale implementate pe teritoriul Romaniei anterior perioadei pentru care se solicita atestarea legislatiei aplicabile;

– contracte comerciale care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei in perioada pentru care se solicita atestarea legislatiei aplicabile;

– contractul/antecontractul incheiat intre angajatorul din Romania si angajatorul din statul de angajare, precum si traducerea autorizata a acestuia, din care sa reiasa drepturile si obligatiile parţilor contractante, misiunea de indeplinit de catre salariatii detasati, precum si perioada de executie a contractului;

 actul de identitate din Romania al salariatului/tilor pe care angajatorul intentioneaza sa-l/i detaseze temporar pe teritoriul altui stat membru;

 declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate ( anexa 1.1 anexa angajator si anexa 1.2- anexa asigurat pe care angajatorul intentioneaza sa-l detaseze );

– contractul individual de munca al salariatului/tilor pe care angajatorul intentioneaza sa-l/i detaseze pe teritoriul altui stat membru;

– adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimele 12 luni calendaristice;

 declaratie pe proprie raspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicita documente portabile A1 au beneficiat sau nu de formulare E 101 si E1 102;

Cine elibereaza Formularul A1?

In Romania, documentul portabil A1 se elibereaza de catre Casa Nationala de Pensii Publice.

Care sunt documentele necesare obtinerii unui Formular A1?

Pentru societatile care isi detaseaza salariatii in alte state membre UE, documentele necesare in vederea obtinerii Formularui A1 sunt:

 • cerere pentru obtinerea Formularul A1
 • certificatul de inregistrare a societatii emis de catre Registrul Comertului
 • certificatul de atestare fiscala emis pentru societate-acest certificat trebuie sa demonsteze ca societatea nu are nici o datorie fata de statul roman. In plus trebuie sa va asigurati ca acesta este valabil in momentul depunerii dosarului;
 • declaratie privind numarul curent de salariati- aceasta este o declaratie pe proprie raspundere care nu necesita notarizare, ci doar semnatura si stampila societatii;
 • certificatul constatator privind situatia angajatorului, emis de Oficiul Teritorial al Registrului Comertului pentru luna in curs;
 • situatii financiare actuale ale comerciantului din Romania sau din strainatate, ultimul bilant contabil depus si inregistrat la administratia financiara, precum si cele mai recente balante de verificare analitice;
 • declaratie pe proprie raspundere a angajatorului prin care sa se ateste cifra de afaceri realizata de acesta in Romania si cea realizata de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, in ultimul an, respectiv de la data infiinţarii, dupa caz;
 • contracte comerciale implementate pe teritoriul Romaniei anterior perioadei pentru care se solicita atestarea legislatiei aplicabile;
 • contracte comerciale care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei in perioada pentru care se solicita atestarea legislatiei aplicabile;
 • contractul/antecontractul incheiat intre angajatorul din Romania si angajatorul din statul de angajare, precum si traducerea autorizata a acestuia, din care sa reiasa drepturile si obligatiile parţilor contractante, misiunea de indeplinit de catre salariatii detasati, precum si perioada de executie a contractului;
 • actul de identitate din Romania al salariatului/tilor pe care angajatorul intentioneaza sa-l/i detaseze temporar pe teritoriul altui stat membru;
 • declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate ( anexa 1.1 anexa angajator si anexa 1.2- anexa asigurat pe care angajatorul intentioneaza sa-l detaseze );
 • contractul individual de munca al salariatului/tilor pe care angajatorul intentioneaza sa-l/i detaseze pe teritoriul altui stat membru;
 • adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimele 12 luni calendaristice;
 • declaratie pe proprie raspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicita documente portabile A1 au beneficiat sau nu de formulare E 101 si E1 102;